Zákulisní informace o H4 grafech

Pokud jste v začátcích nebo v rozvíjejícím se stádiu obchodování forexového trhu, silně doporučuji naučit se číst price action na H1, H4 a na denním grafu. Pro naše účely se dnes zaměříme na H4 grafy.

Výhody H4 grafu?


Price action je výsledkem order flow (Suma veškerých nákupních a prodávajících objednávek). Prakticky je jedno z jakých důvdů lidé nakupují nebo prodávají, na čem záleží je, kdo má dominantní kontrolu nad trhem, kam trh pravděpodobně míří a jak to můžeme zobchodovat. S vedomím výše popsaného, pár minut price action bude většinou reprezentovat falešný pohyb, např. kdyby Toyota nakupovala USD za JPY, tak to pravděpodobně bude mít sílu aby pohnuli trhem, další „hráči“ se do
pohybu také přidají a to může být začátkem silného pohybu.  

Zamyslete se nad tím….kolik 1min, 3min, 5min, 10min, 15min a i 30min. price action za den bude opravdu reprezentativní nějakého důležitého pohybu a hnací síly v ten určitý den? Teď se zamyslete nad H4 grafem.

Čtyři hodiny jsou prakticky polovinou obchodní seance. Jakoukoliv obchodní seanci si vezmeme, čtyřhodinová svíce bude reprezentovat velké množství order flow a sentimentu dané seance. Jestliže bude cena na H4 grafu na nějaké úrovni odmítnuta, potom to bude muset být velké odmítnutí, protože aby nějaká úroveň na H4 grafu udržela odmítnutí, trh by musel uzavřít celou čtyřhodinovou svíci a přitom udržet odmítnutí až do uzavření této svíce.

Pokud bude cena v průběhu čtyřhodinové svíce odmítnuta, ale nakonec uzavře alespoň přesně tam, kde byla v průběhu odmítnuta, potom to není až tak důležitá úroveň, protože nedokázala odmítnuí udržet po celou dobu tvoření čtyřhodinové svíce. Čas je kritická součást při čtení price action a reprezentuje order flow. V mnoha případech čím déle cena reaguje na nějakou důležitou úroveň, čím déle trh drží odmítnutí ceny, tím je daná úroveň silnější. Samozřejmě price action kontext, který vedl až k této důležité úrovni je klíčový a informativní, takže se ujistěte, že umíte číst price action v kontextu. Jestliže klíčová úroveň dokáže udržet směr trhu po čtyři hodiny oproti 5-ti minutám, potom se tak muselo stát v průběhu velkého množství oder flow na daném trhu. To nám říká, že za celým pohybem bylo více hráčů a více peněz.

Na pětiminutové svíci, nebo dokone i na jednominutové svíci to nemusí znamenat absolutně nic a bude to reprezentovat malý, bezvýznamný order flow s ždánou opravdovou silou. Pohyby na takto malých TF mohou být výsledkem např. nějakého menšího vybírání zisků. Nicméně stejná situace na H4 grafu, kdy svíce udrží svůj směr až do jejího uzavření, to už znamená více objednávek, více peněz a více hráčů. Jestliže cena udržela určitý pohyb po celé čtyři hodiny, tak to znamená, že nehledě na množství hráčů a nehledě na sentiment, dominantní téma drželo polovinu obchodní seance.

Na 1min 5min grafech mohou takové pohyby jednoduše reprezentovat šum, kerý může trhem pohnout třeba o 30 pipů bez toho aniž za sebou tento pohyb měl nějakou opravdovou hnací sílu. Zamyslete se nad množstvím 5-ti minutových svící mezi NY close a Tokyo open a kolik to reprezentuje order flow? Zamyslete se nad množstvím jednominutových svící mezi 3. A 4. Hodinou Londýnské seance (kde se volatilita a pip range obecně snižují), a uvědomte si že tyto svíce reprezntují menší order flow a méně účastníků. Můžete vidět jak mohou být tyto svíce neefektivní a bezvýznamné.

Price Action formace 

Pokračujme touto logikou dále. Pro ty, kteří obchodují čistě price action patterny jako inside bar (dvousvícová formace). Inside bar, která se objeví na 1min. 5min. 15min. grafu má mnohem vyšší pravděpodobnost neúspěchu, než inside bar, která se objeví na H4 grafu…..Proč? Jestliže se cena drží uvnitř range předešlé svíce na 5min. grafu, může to znamenat téměř cokoliv a bude mít pramalý vliv na následujícím směru a order flow. Nicméně, aplikujme inside bar na H4 grafu a mluvíme zde o čtyřech hodinách ceny držící se uvnitř range předešlé svíce po téměř polovinu celé obchodní seance. To znamená, že nehledě na množství účastníků trhu, nikdo nebyl schopný po celé čtyři hodiny prorazit range, což nám říká:

a)Cena byla potlačena,
b)velmi málo směrové kontroly na trhu,
c) velmi malá účast. To je mnohem informativnější než jakákoliv 5min. svíce.

Trh může být v dominantním trendu ale na pět minut se může cena ocitnout v range předešle svíce jednoduše tím, že se blíží čas obědu, nebo se objevili nějaké krátkodbé proti-objednávky, které budou rychle absorbovány nebo malé vybírání zisků….Prakticky inside bar na H4 grafu vám dává informace o osmi hodinách price action (dvousvícová formace), což je mnohem užitečnější než inside bar na 5min. grafu, který nám dává pouze informace o posledních 10-ti minutách price action.
Navíc abychom dostali nějaké významné množství dat s potvrzením a pokračováním order flow (a price action), potřebujeme mnohem více než 1min. nebo 5min. svíce abychom se ujistili, že je vyfiltrovaný šum. Srovnejme to s H4 grafem, kde nám může dát jedna nebo dvě svíce
veškeré informace, které potřebujeme abychom se rozhodli zatímco je
vyfltrovaný šum a bezvýznamné cenové fluktuace.

Na závěr


Jak můžeme vidět, když obchodujeme a čteme price action, čtyřhodinovásvíce nám nabídne mnohem více informací a nabídne nám čistější pohled i náladu trhu než intradenní svíce. Začít na vyšších časových rámcích vám zjednodušší učení protože se budete rozhodovat na základě více informací a na základě čistějšího grafu. H1, H4 a D1 grafy pro vás budou mít vyšší informativní hodnotu o směru, jasné S/R úrovně, klíčové odmítnuí, kdo má směr pod kontrolou a budete filtrovat šum a bezvýznamný objem order flow. Budete méně zmateni a naučí vás to být trpělivým při vašem
obchodování. Jakmile budete mít vyvinuté schopnosti, více zkušeností a více sebedůvěry, tak je na vás jakým způsobem chcete obchodovat, ať už na nižších TF (1min-30min), nebo na vyšších TF (H1,H4 a D1). Je to také otázka stylu a životního stylu.

Přesto ale chci aby bylo jasno, že tímo nechci říct, že obchodování na nižších TF je bezvýznamné. Trader může obchodovat jakýkoliv TF a vydělat peníze. Ve skutečnosti lidé vydělávají peníze na jakémkoliv TF. Jen pochopte, že musíte dostatečně zvýšit vaše price action schopnoti a schopnosti číst price action v kontextu než se posunete na nižší časové rámce.

 Mozkům některých lidí tento styl jednoduše nesedí s jejich přirozeným vedením a dispozicemi. U některých to zase funguje, takže klíčem je abyste si našli to,co funguje pro vás. Jestli to vašemu mozku ubližuje, pak to pravděpodobně není pro vás, takže se ujistěte, že jakýkoliv styl, který chcete obchodovat neubližuje vašemu mozku ale naopak dobře jej zapojuje. Pro ty, kteří se chtějí naučit jak číst price action a order flow za ní, podívejte se na náš Profi Price action kurz, kde se naučíte price action systémy pro obchdování Forexového trhu.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment: